top of page
DSC07764.JPG

Vill du bli medlem i OAC Sverige?

För att kunna bli medlem i OAC Sverige behöver man betala in 100 kr och på meddelandet skriva sitt namn så att vi vet att du vill bli medlem i föreningen för året. Vidare behöver du samtycka till punkterna nedan

  • Bibeln som högsta norm för liv och lära, och delar vision, metoder och uppgift med Open Air Campaigners International.   

  • Open Air Campaigners Internationals lärogrund «Statement of faith».   

  

OAC Sverige har som syfte att:   

• nå onådda människor med evangelium om Jesus Kristus. Primärt sker detta genom möten på gator, torg och i olika sammanhang där OAC Sveriges predikostil med fördel kan användas.  

  • mobilisera och utrusta personer/evangelister i församlingar och missionsorganisationer till evangeliserande tjänst i överensstämmelse med Guds kallelse (missionsbefallningen). Detta sker vid konferenser, seminarier, lokala kurser och personliga möten. 

DSC05711.JPG

Vill du bli gåvogivare?

Bygga upp Guds rike i Sverige

Under alla dessa år som Open Air Campaigners har funnits har det varit i behov av givare, framför allt månadsgivare, men vi är även tacksamma för enskilda gåvor. Vad brinner du för? Skulle du vara villig att stötta oss att nå ut med evangeliet i ett land som tidigare sänt ut ett stort antal missionärer till olika platser i världen runt omkring i världen? 

“Ni har lärt känna herren Kristus Jesus, lev då i honom, med rot och grund i honom, allt fastare i den tro som ni har undervisats i, och låt er tacksamhet överflöda.”

Kol 2:6-7

Här är bankuppgifterna för OAC Sverige, nedan kan du läsa hur du stöttar respektive evanglist:

Kontonr: 8480-6, 704 278 525-8

Bankgiro: 5479-2098

Swish: 123 447 61 31

2021-09-22 18.07.15.jpg

David Sundell

Hjälp mig nå ut med evangeliet

Min uppgift som ledare för OAC innebär att jag bland annat kommer åka ut till bibelskolor och kyrkor för att uppmuntra och hjälpa kristna att komma ut och berätta om Jesus. Jag kommer också vara ute och evangelisera genom gatuevangelisation på bland annat festivaler och marknader för att där på ett kreativt sätt nå ut med evangeliet. 

Om du vill stötta mig i min tjänst så märk gåvan med "David"

Guds frid och välsignelser önskar jag dig!

2021-08-09 15.51.41.jpg

Goel Faroun

Stötta Goel

Denna frimodiga och glada tjej är Goel. Hon har sedan november 2021 blivit anställd som evangelist i OAC Sverige, på 20 procent.
Hon kommer med start i januari 2022 börja läsa socionomprogrammet i Norrköping, men hoppas på att kunna jobba en del med evangelisation. Sedan hösten 2020 startade hon även upp den kristna skolgruppen Kefas på LiU i Norrköping.

Vill du stötta henne i hennes tjänst som evangelist så märk gåvan med "Goel".

Goel i Navestad.jpg
bottom of page