top of page

Open Air Campaigners Sverige

Lite bakgrund

Open Air Campaigners grundades i Australien utav Edward Percy Field år 1892 (född i Indien). 1876 flyttade han till Australien från England. Efter att ha varit en advokat som inte trodde på Gud men som blev mirakulöst helad från cancer så lovade han Gud att gå ut och berätta om Jesus. En konsekvens av hans helande blev att han avgjorde sig helt för Jesus Kristus. Så han började därefter ha gatuevangelisation på gatorna i Sydney. Många kom till tro både i Sydney och i förorterna tack vare hans entusiastiska predikningar. Några år senare blev gatuevangelisation även för barnen. Edward och hans familj flyttade 1897 tillbaka till England, men startade inget liknande arbete där.
Mellan 1895 och 1922 så hade OAC andra namn, bland annat the New South Wales Evangelistic Prayer band. Men sedan 1922 har organisationen haft sitt nuvarande namn och även blivit en internationell organisation.
Målet var att nå ut till dem som inte gick till kyrkan. Genom att komma till platser där människor samlas som till exempel torg, stränder, parker och marknadsplatser predika evangeliet synligt. Likaså att jobba med kyrkor och andra myndigheter. Vanligaste sättet att nå ut på är sketchboard, vilket började bli ett vanligt sätt att förmedla evangeliet från 1940-1950. Att samla stora skaror av människor och fortsätta behålla deras fokus.

Historian bakom Open Air Campaigners Sverige

Styrelsen i OAC Norge beslutade 2016 om att starta upp OAC även i Sverige. Därefter har det gjorts försök från bland annat Norgeledaren Hartvig Kloster att finna villiga personer i Sverige. Första styrelsen bildades i november 2019. OAC har gjort satsningar i Sverige, bl.a. i Norrköping och Söderköping. i januari 2020 blev David Sundell anställd som den första evangelisten för OAC i Sverige. På bilden syns från vänster: Rolf Arthur Jensen, David Sundell och Hartvig Kloster som var med vid uppstarten av OAC i Sverige.

IMG_0807.JPG
Handlingsplan 2023 .png
bottom of page