top of page

Open Air Campaigners Sverige

Hartvig berättar...

Hartvig berättar hur arbetet kom igång i Sverige sedan de fick visionen från Norge att även starta upp OAC i Sverige.

Personers egna berättelser: Välkommen
bottom of page